Len pred pár dňami sme si pripomenuli 100. výročie vzniku Československa, v týchto audioknihách si na toto obdobie našich dejín môžete zaspomínať aj počas cesty autom.

Hovory s T.G. Masarykom
V známom diele spred viac ako 70 rokov predstavuje vynikajúci český spisovateľ Karel Čapek prezidenta T. G. Masaryka, ako aj tiež jeho životný spomienky, filozofické, etické, politické zásady, vzťah k demokracii, novému štátu a jeho občanom. Viac ako 17 hodín rozprávania je umeleckou reprodukciou, nielen výpisom faktov. Pri počúvaní máte dojem, že sa k vám prihovára sám prezident.


 

Druhá svetová vojna
Audiokniha rozoberá témy ako napríklad Príčiny vojny a začiatok ťahaníc o sudetských Nemcov, bezstarostná čs. vláda, čiastočná mobilizácia v ČSR, povstanie sudetských Nemcov, Hitlerov nátlak na ČSR, Mníchovská dohoda, útek obyvateľov zo Sudetov, okupačná armáda v uliciach Prahy a mnohé ďalšie, zároveň si prvýkrát môžete v origináli vypočuť niektoré menej známe dokumenty.

 

Dotyky dejín
Týmto neuveriteľným a často aj kurióznym príbehom, hoci je to prekvapujúce, historici zatiaľ nevenovali príliš veľkú pozornosť. Vypočuť si môžete napríklad príbeh o nečakanej svätej noci na západnom fronte, počas ktorej sa zbratali nemeckí a francúzski vojaci z nepriateľských zákopov či vyhrážky komunistického vodcu Klementa Gottwalda československým politikom, ktoré boli najprv na smiech, ale neskôr sa doslova naplnili.


 

Dvaja proti Ríši
V tejto knihe ide o trhujúce románové spracovanie atentátu na Reinharda Heydricha, v ktorom sa farbisto aj fundovane popisuje scéna domáceho odboja rovnako ako exilová vláda, výcvik parašutistov v Anglicku, príprava atentátu, okolnosti aj situáciu po ňom. Kniha tak poskytuje realistický obraz aj postoj predstaviteľov Ríše a odhaľuje vyšetrovacie postupy gestapa, pričom historické udalosti predkladá nečakane napínavú formou.November 1989
Kniha sa zaoberá deň po dni, hodinu po hodine okolnosťami pádu totality koncom roka 1989. Vďaka nahrávkam zákulisných rokovaní s komunistickou mocou budete okrem iného svedkami rozčúlenie komunistického premiéra Ladislava Adamca aj jeho taktické snahy stať sa novým prezidentom alebo slov Václava Havla o tom, že nechce byť prezidentom. Časť nahrávok nebola vo zvukovej podobe ešte nikdy publikovaná.Václav Havel
Václav Havel poznal spisovateľku a autorku knihy Edu Kriseová z disentu. Zámerne napísala život kladného hrdinu, aby ľudia dostali príklad, idol, po marazme, v ktorom žili štyridsať rokov. Aby pochopili, že sa oplatí byť slušný a držať sa svojej pravdy a život má zmysel len vtedy, keď ho človek žije vo vlastnej celistvosti a že stojí za to obetovať to osobné záujmu celej spoločnosti. Opisuje revolučné roky, ktoré spolu prežili, ale mapuje aj nezabudnuteľné prvé dva roky, ktoré s Václavom Havlom prežila na Hrade. Niekedy úsmevné, inokedy vážne spomienky sú jedinečným svedectvom doby a vychádzajú vôbec prvýkrát.Veľkí Česi 1918
Osudy prvorepublikových politikov, umelcov a iných význačných postáv svojej éry sú predstavené s citom pre detail a s nadhľadom a na pravú mieru sú odvážne uvedené dobové pomery aj charaktery niektorých doteraz adorovaných hrdinov. Zbierka portrétov dokazuje, že najzaujímavejšie príbehy píše sám život.


 

Príjemné počúvanie.