Seniori predstavujú významnú skupinu ľudskej populácie, ktorá sa všeobecne na doprave účastní. Časť starších ľudí, ktorá je v roli vodičov motorových alebo nemotorových vozidiel, je stále ešte celkom aktívna. No vo väčšej miere sa seniori na doprave podieľajú pasívne, to znamená ako spolujazdci alebo chodci. Za seniorov považujeme predovšetkým osoby, ktorých vek je vyšší než 65 rokov, ale v tejto rubrike sa budeme všeobecne venovať vodičom starším ako 50 rokov.

Akí sú vodiči
"Seniori ako vodiči na našich cestách až tak veľmi nedominujú. Je to tiež skupina, ktorá je málo zastúpená pri dopravných nehodách, resp. seniori nespôsobujú závažné dopravné nehody," potvrdil nám Milan Troška, riaditeľ oddelenia BECEP (Bezpečnosť cestnej premávky) Ministerstva dopravy a výstavby. Objavujú sa však na cestách najmä počas sviatkov. "Vtedy aj my upozorňujeme ostatných vodičov, aby boli ešte viac obozretnejší, aby keď vidia pomaly pohybujúce sa auto, brali na to ohľad," dopĺňa Troška.


Po 50-tke, či 60-tke
Aj keď je to veľmi individuálne, u človeka po šesťdesiatke je totiž zrejmé zaznamenať hlavne vplyvom veku významné zmeny organizmu, ktoré majú zásadný vplyv na jeho chovanie v doprave. Skúsme si niektoré vplyvy trochu vysvetliť. Z pozitívnych vlastností sú to jednoznačne bohaté životné skúsenosti, znalosti a prax, ktoré majú vplyv na správne zhodnotenie situácie a spôsob ako zareagovať. Vlastnosti vyplývajúce z veku, ktoré bohužiaľ negatívne ovplyvňujú chovanie seniorov v doprave, sú predovšetkým spôsobené horším zrakom, sluchom, zníženou pohyblivosťou, bolesťami pohybového aparátu, zvýšenou únavou, zníženou schopnosťou koncentrácie, pomalšími reakciami a rôznymi ochoreniami charakteristickými pre starobu. Veľký význam má aj udržiavanie fyzickej a duševnej kondície. K duševnej kondícii môžeme jednoznačne zaradiť aj udržiavanie potrebných a aktuálnych znalostí meniacich sa zákonov o cestnej premávke. "Vodičská schopnosť seniornejších vodičov už nie je taká dobrá a častá, majú dlhšie reakcie, dlhšiu brzdnú dráhu, ale tiež horšie vidia za volantom," dodáva Troška.

Na čo myslia automobilky
A či už máme aktívneho vodiča po 60-tke alebo ešte len päťdesiatnika, dnes sa automobilky čoraz viac pozerajú aj na ich potreby. Tak, aby im mohli úľahčiť jazdu autom. Niektoré testy robia dokonca servisní technici v oblekoch simulujúcich postavu a pohyb starších osôb, ktoré môžu mať problém s pohybom. Dbá sa na rôzne detaily, ktoré môžu vodičom pomôcť. Automobilky sa najčastejšie stretávajú s týmito prvkami v autách, na ktoré seniori dbajú alebo im môžu pri jazdení pomôcť:

  • nástup do vozidla
  • ľahké otváranie dverí
  • lakťová opierka
  • priestor medzi informačnými tlačidlami, aby nestlačili dve naraz
  • zvukové alebo zrakové výstrahy, ktoré príliš neobťažujú vodiča
  • jednoduché ovládanie a prístup
  • dobrá viditeľnosť
  • aby v aute nebolo nič, čo by bolo nejasné alebo komplikované
  • dostatočne veľké a vizuálne čisté dotykové obrazovky s čitateľnými písmenami
  • meradlá umiestnené na palubnej doske tak, aby pomohli udržať vodičovi oči na ceste