Advent je v plnom prúde, a tak sa na námestiach aj v kostoloch tomu prispôsobuje aj výzdoba. Na čoraz väčšom počte miest sa aranžujú aj betlehemy, ktoré nám majú vianočnú atmosféru a zrodenie Ježiška ešte viac priblížiť. Sú však dve miesta, kde betlehem môžete obdivovať aj celoročne a ich návšteva sa dá stihnúť aj v rámci jedného dlhšieho výletu autom, sú od seba vzdialené niečo cez dve hodiny.

Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej
Toto dielo majstra Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc nezobrazuje len Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. Do biblického prostredia teda autor vložil obrazy zo života slovenského ľudu. Scéna Božieho narodenia sa nachádza uprostred diela a je začlenená do obce Rajecká Lesná. Okolo nej sú zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami, ako hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a iné. V pozadí sa týči Kriváň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej krajiny.

Ak ste teda z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, nájdete si tu niečo svoje. Ak do betlehemu zoberiete aj svoje deti, budete im môcť ukázať tiež remeslá, ktorými sa voľakedy slovenský ľud zaoberal, národné kroje, zvyky a spôsob života. Ako pripomína oficiálna stránka pamätníka, betlehem je „učebnicou dejepisu i zemepisu, zrkadlom umu a umenia rezbárskych tradícií v Rajci. Dýcha z neho optimizmus, radosť z práce i zo života, všedný i sviatočný deň prostého človeka.“ Dielo je dlhé 8,5 metra, široké 2,5 a vysoké 3 metra. Spolu je tu rozmiestnených asi 300 postáv, z ktorých sa polovica aj pohybuje. A je to už 23 rokov, čo bola verejnosti sprístupnená prvá časť – oblasť Stredoslovenského kraja. Oblasť Západoslovenského kraja bola inštalovaná v novembri 1996 a o rok neskôr doplnením Východoslovenského kraja sa dielo skompletizovalo.

Súčasťou budovy Slovenského Betlehemu je aj Galéria na prvom poschodí, kde sú vystavené drevorezby významných rajeckých rezbárov, ako Brieštenský, Veselý, Bača.Nájdete tam aj spovednice, ktoré sa využívajú počas púte na slávnosť Najsvätejšej Trojice a Narodenia Panny Márie. Preto aj pôvodný názov tejto budovy bol „Dom Božieho milosrdenstva“. Na čelnej stene sa nachádza freska Panny Márie od tunajšieho rodáka Jána Šimuna.
Banskoštiavnický betlehem
Betlehem s prívlastkom najväčší pohyblivý betlehem na Slovensku má 21 metrov a 800 drevených postavičiek, z toho 400 pohyblivých.Zachytáva vianočný námet, ale znázorňuje aj život stredovekého mesta i prácu baníkov a hutníkov.

Nájdete ho v historickom centre mesta na Radničnom námestí. Za klopkania drevených stúp a zvukov desiatok ozubených koliesok oživujúcich drevený svet vstúpite do dokonalého banského stredovekého mesta. Ocitnete sa v časoch dobývania zlata a striebra vďaka ťažkej práci baníkov v banských šachtách, pod ochranou permoníkov ako vládcov podzemia. Vidieť môžete panorámu Banskej Štiavnice s jej najkrajšími stavbami, pomyselnou prechádzkou po chotári spoznáte stredoveké budovy stojace dodnes a stretnete Salamandrový sprievod s pastierom nesúcim jašteričku, štiavnických študentov a baníkov krčmičkách, postavičku „štiavnického Nácka“ s povestným kufrom alebo vláčik – Štiavnická Anča.

Súčasťou každodenného života stredovekého mestečka, tak, ako sme mohli vidieť aj pri Slovenskom betleheme v Rajeckej lesnej, boli i remeslá. A tak sa nad Štiavnickou Ančou nachádzajú – sudári, výrobcovia, korýt, kolesári, tesári, peciari, kamenári, tehliari, píla, mlyn, pekári, cukrári, mäsiari, fajkári s dielňou na výrobu známych „štiavničiek” a rôzne iné remeslá. Na samom vrchu sa nachádza štiavnický trh na ktorom vyhráva muzika. Autorom je architekt Peter Chovan, rodák z malej dedinky pri Banskej Štiavnici, ale ani zďaleka nejde o dokončenú stavbu, inšpirácií je stále dosť.