Výrobcovia apelujú na dôležitosť pravidelných servisných prehliadok, aby mohol zostať stav vozidla v top kondícii. Vozidlá majú svoju životnosť, takže s ich pribúdajúcim vekom to platí dvojnásobne. Nemýľme si servis s ordináciou, ktorú častokrát navštívime, až keď sa objaví problém. Predpísaná pravidelná starostlivosť o vozidlo im pomáha predchádzať. Dajte si to teda ako novoročné predsavzatie – ušetríte a vaše auto bude fit. Ponúkame vám niekoľko postrehov na tému servisných prehliadok.

  • Majitelia vozidiel si často mylne spájajú pravidelnú údržbu so záručnou dobou a domnievajú sa, že po uplynutí záručnej doby na vozidlo tieto úkony už nie je potrebné vykonávať. Pravidelná údržba slúži na to, aby vozidlo ostalo v dobrej kondícii počas celej jeho životnosti. Zároveň zvyšuje jeho hodnotu pri ďalšom predaji, lebo dnes takmer prvou otázkou pri kúpe jazdeného vozidla je práve to, či je dostupná servisná história a ak áno, tak kde bola vykonávaná.
  • Na veľa vecí zvykneme zabudnúť a rovnako je to aj s plánovanou údržbou. Majitelia vozidiel s narastajúcim vekom vozidla neprikladajú dôležitosť predpísanej údržbe. Tým vystavujú svoje vozidlo riziku poškodenia niektorej z časti hnacieho ústrojenstva (motor, prevodovka atď), čo je následne omnoho nákladnejšie ako prevencia. 
  • Navyše treba dodať, že v prípade neabsolvovania predpísanej údržby vozidla sa zákazník vystavuje riziku možných komplikácií pri uznávaní záručných opráv. 
  • Pri preberaní svojho nového vozidla dostane každý zákazník informáciu o plánovanej údržbe svojho vozidla, resp. o servisných intervaloch od predajcu (intervaly sa líšia v závislosti od konkrétneho modelu).
  • Tieto informácie sa vyskytujú aj v Servisnej knižke, ktorá je súčasťou dokumentácie k vozidlu. Digitálna evidencia servisných činností je dnes podrobnejšia a je možné ju zákazníkovi na požiadanie vytlačiť, záznamy o vozidle zostanú uchované aj v prípade straty Servisnej knižky alebo tlačených záznamov o návštevách v servise a evidencia je presnejšia aj pri návšteve servisu v zahraničí.

  • Priebeh pravidelnej prehliadky je presne stanovený výrobcom vozidla, ktorý rovnako upravuje aj nutnosť výmeny jednotlivých komponentov a kvapalín hnacieho ústrojenstva. Zároveň sa pri každej návšteve vozidla v servise kontroluje aj stav vykonania tzv. servisných akcií. 
  • Rozsah úkonov pri servisnej prehliadke sa mení v závislosti od modelu, motorizácie a počtu najazdených kilometrov. Všetky komponenty hnacieho ústrojenstva podliehajúce opotrebeniu majú stanovený interval výmeny. Medzi tieto komponenty patria napríklad olejový filter, vzduchový filter, filter klimatizácie, motorový olej, brzdová kvapalina.
  • Medzi ďalšieho úkony patria pravidelné kontroly brzdového systému, podvozkových častí, výfukového systému, osvetlenia vozidla a v neposlednom rade aj samotného laku a karosérie. Servisnou prehliadkou je v podstate celý rad výrobcom stanovených krokov, ktorý zahŕňa kontroly, výmeny a nastavenia už spomínaných komponentov. Toto všetko ovplyvňuje výslednú cenu za servisnú prehliadku. S podrobným obsahom pravidelnej prehliadky zákazníkov oboznámi servisný poradca pri preberaní vozidla do servisu.
  • Treba však dodať, že každý jeden majiteľ vozidla priamo ovplyvňuje technický stav svojho vozidla. Preto sa vo všeobecnosti odporúča pravidelne kontrolovať stav prevádzkových kvapalín, pneumatík, skiel a funkčnosť vonkajšieho osvetlenia.
  • Neberte pravidelnú prehliadku ako náklady navyše, bude vás to stáť menej, ako neskôr veľké, náročnejšie a nákladnejšie opravy, resp. nehody na ceste spôsobené zanedbaným stavom vozidla.

Ako ste na tom vy? Myslíte na stav vášho auta pravidelne?