Pripomínať vám alebo vašej rodine, že používanie bezpečnostných pásov v aute je dôležité a dokonca môže zachrániť život, asi netreba. Ich používanie je presne stanovené aj v cestnom zákone: „Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre osoby vymedzené zákonom.“ I tak sa však nájdu vodiči, ktorí si ich nezapnú alebo dokonca používajú náhražky – spodnú časť pásu, zacvaknutím ktorej prestane pípať signalizácia. Povedzme si teda, kedy by sme (ne)mali mať zapnuté bezpečnostné pásy.

Bezpečnostným systémom sa rozumie vybavenie sedadla vozidla bezpečnostným pásom alebo detským zadržiavacím zariadením, ktoré musí byť konštruované tak, aby sa pri zrážke alebo náhlom spomalení zmenšilo riziko poranenia prepravovanej osoby tým, že obmedzí pohyblivosť jej tela. 

A existuje niekoľko druhov. Dvojbodové bezpečnostné pásy obopínajú naše stehná, respektíve boky a dnes sú využívané zväčša už len v lietadlách. V autách dnes používame klasické trojbodové pásy, ktoré sa prackou uzamykajú v zámke a cez rameno, trup až ku stehnu, kde je opäť pevne upevnený. Päťbodový pás používajú automobiloví pretekári apozostáva z dvoch popruhov so štyrmi pevnými bodmi a jedným odopínateľným bodom v strede. Samozrejme špeciálne pásy používajú tehotné ženy, aby im pás pri náraze netlačil na bruško. A špeciálne pravidlá platia aj pri prevoze a bezpečnosti detí. Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systémom, sa nesmú prepravovať deti do veku troch rokov - všetko o detských autosedačkách a ich správnom nastavovaní nájdete TU.

Existujú však aj výnimky, kedy pásy netreba zapínať. Sú to napríklad osoby so zdravotnými dôvodmi, ktoré sa musia preukázať lekárskym osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla vydaným príslušným zdravotníckym zariadením, ale výnimky platia aj pre:

  • vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a prepravované osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh
  • inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva výcvik na vedenie motorového vozidla alebo skúšku z odbornej spôsobilosti,
  • osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie; ak sa na sedadle vozidla vybavenom bezpečnostným pásom prepravuje dieťa s výškou menšou než 150 cm, musí byť toto sedadlo vybavené detským zadržiavacím zariadením 
  • vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci (posledné dva sa nevzťahujú na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom)
  • osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla

    Praktická rada: Podľa nového zákona o cestnej premávke už neexistuje výnimka z používania bezpečnostných pásov pre vodiča pri cúvaní a vodiča vozidla použitého v obci na zásobovanie predajnej siete a na zvoz alebo na rozvoz poštových zásielok a pre jeho spolujazdcov.