Zima ešte nie je na konci, ale za to, tak ako každý rok, už stihla napáchať mnoho škôd na cestách. Vplyvom mnohých faktorov vznikajú nové alebo sa zhoršujú staré výtlky. A tak poškodené pneumatiky, tlmiče, kolesá alebo aj celé nápravy či podvozky, to je len pár škôd, ktoré sa vám môžu stať. Čo teda robiť v týchto situáciách?

Opatrná jazda na prvom mieste
Či už idete sami alebo s celou rodinou a deťmi, základom je bezpečná jazda s primeranou rýchlosťou alebo opatrnosťou. Ideálne, ak viete, kde sa výtlky nachádzajú a viete sa im bezpečne a rýchlo vyhýbať. No nie každý je vycvičeným „jazdcom cez prekážky“ alebo si ich len jednoducho nestihne všimnúť. Ak dodržíte všetky pravidlá a napriek tomu vo výtlku skončíte a poškodíte si auto, nevzdávajte to. Uplatnite si nárok na odškodnenie u správcu cesty alebo vašej poisťovni. Aspoň sa o to pokúste.

Zákon hovorí, že správa komunikácie (ktorým môže byť Národná diaľničná spoločnosť (diaľnice a rýchlostné komunikácie), Slovenská správa ciest (cesty I. triedy), kraje (cesty II. a III. triedy) alebo samotná obec (miestne komunikácie) nie je zodpovedný za škody spôsobené zlým stavom vozovky.

Zákon č. 135/1961 Zb. (Zákon o pozemných komunikáciách), §9Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom diaľníc, ciest a miestnych komunikácií, hovorí:
(1) Užívatelia diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií.
(2) Správcovia diaľníc, ciest a miestnych komunikácií však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.
(3) Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.


Ako postupovať pri nehode
Dokazovanie je teda náročné, pretože záleží nielen na štýle vašej jazdy (či ste nešli príliš rýchlo a väčšiu škodu nespôsobili sami), ale aj na tom, či výtlky alebo poškodená cesta boli alebo neboli označené (dopravným značením alebo značením na ceste).

V každom prípade nemávnite nad tým rukou. Urobte si podrobnú fotodokumentáciu (nasnímajte miesto výtlku, ale aj cestu pred ním a za ním, aby bolo jasne vidieť, čo k nehode viedlo, a samozrejme aj škodu na aute). V ideálnom prípade oslovte svedkov, ktorí celú situáciu videli a budú môcť potvrdiť, ako sa to stalo. Ak neviete, čo robiť, kontaktujte asistenčnú službu vašej poisťovne, kde vám poradia, čo všetko potrebujete na získanie poistného plnenia. Môže sa stať, že to bude zaznamenané ako spoluúčasť. Ak však máte havarijné poistenie alebo povinné PZP, to dokáže škody spôsobené výtlkmi pokryť, myslite teda na pripoistenie rizika výtlkov.

A aj keď škoda nebude veľmi vysoká, kontaktujte políciu. Ak sa rozhodnete vymáhať náhradu škody a náklady na opravu, obráťte sa samozrejme aj na príslušného správcu komunikácie - škoda by sa mala hradiť z poistenia zodpovednosti správcu ciest.

V minulosti tiež vzniklo niekoľko iniciatív či aplikácií, ktoré dodnes viac-menej fungujú. V roku 2016 prišla študentka STU v Bratislave s aplikáciou„Vyhni sa výtlkom“ (podporuje Google play), ktorá vám na mape vyznačí čiernymi bodkami všetky výtlky v okolí. Ďalšia aplikácia „Bumps detector“ (Apple store) vám ukáže ich polohu na mapke, a o to isté sa pokúša aj stránka vww.vytlky.sk.